2946.3. Judėjimo grafikas..

Duotame grafike pavaizduotas kūno judėjimo greičio kitimas per laiko tarpą. Nustatykite kūno greitį po 20 sekundžių nuo judėjimo pradžios.


a=
m/s
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo grafikas..

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  2. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  3. Algebra: Racionalieji skaičiai
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Fizika: Slėgis.
  7. Fizika:
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  9. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.