2913.3. Informacijos perdavimo rūšys.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Švieos lūžio rodiklis n rodo, kiek kartų keičiasi šviesos greitis, šviesai pereinant iš aplinkos į .
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Fizika ir technika.
Potemė
Informacijos perdavimo rūšys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
  2. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  3. Chemija:
  4. Algebra: Bendri elementai
  5. Algebra: Varijacinė eilutė
  6. Fizika: Elektros sauga
  7. Algebra: Bendri elementai
  8. Algebra: Kombinatorika
  9. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  10. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.