2913.3. Informacijos perdavimo rūšys.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Švieos lūžio rodiklis n rodo, kiek kartų keičiasi šviesos greitis, šviesai pereinant iš aplinkos į .
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Fizika ir technika.
Potemė
Informacijos perdavimo rūšys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Bendri elementai
  2. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
  3. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  4. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  5. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  6. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  7. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  10. Fizika: Paprastieji mechanizmai.