2913.3. Informacijos perdavimo rūšys.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Švieos lūžio rodiklis n rodo, kiek kartų keičiasi šviesos greitis, šviesai pereinant iš aplinkos į .
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Fizika ir technika.
Potemė
Informacijos perdavimo rūšys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Geometrinis uždavinys ir jo sprendimas
  2. Fizika: Elektros sauga
  3. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  4. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  5. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  6. Algebra: Diferencijavimas
  7. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  8. Algebra: Varijacinė eilutė
  9. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
  10. Algebra: Bendri elementai