357.3. Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite K2CO3 masės dalį tirpale, sudarytame iš 9 g druskos ir 51 g vandens!
%
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Vanduo žmogaus gyvenime.
Potemė
Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  2. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  3. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  4. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  5. Algebra: Diskriminantas
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Algebra:
  8. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  9. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  10. Fizika: Medžiagos būsenos.