357.3. Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite K2CO3 masės dalį tirpale, sudarytame iš 9 g druskos ir 51 g vandens!
%
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Vanduo žmogaus gyvenime.
Potemė
Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  2. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  5. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  6. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Fizika: Medžiagos būsenos
  9. Algebra: Realieji skaičiai
  10. Chemija: Medžiagų įvairovė.