357.3. Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite K2CO3 masės dalį tirpale, sudarytame iš 9 g druskos ir 51 g vandens!
%
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Vanduo žmogaus gyvenime.
Potemė
Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso sklidimas.
  2. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  3. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  4. Algebra: ax² + bx = 0
  5. Algebra:
  6. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  7. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  8. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  9. Algebra: Hiperbolė
  10. Algebra: Diskriminantas