357.3. Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite K2CO3 masės dalį tirpale, sudarytame iš 9 g druskos ir 51 g vandens!
%
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Vanduo žmogaus gyvenime.
Potemė
Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  2. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  3. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  6. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  7. Algebra: Realieji skaičiai
  8. Algebra: Diskriminantas
  9. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  10. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis