674.3. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Taškas, tiesė ir atkarpa
Potemė
Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 2. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 3. Algebra: Panašūs daugianariai
 4. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 5. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 7. Algebra: Skirtingi vienanariai
 8. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 9. Algebra: Panašūs vienanariai
 10. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 11. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 12. Algebra:
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 14. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 15. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 16. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 17. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 18. Algebra: Procentai ir proporcijos
 19. Algebra: Vienanariai
 20. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 21. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 22. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 23. Algebra: Panašūs vienanariai
 24. Algebra: Skaičiaus modulis
 25. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 26. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 27. Algebra: Panašūs vienanariai
 28. Algebra: Skirtingi vienanariai
 29. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 30. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 31. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 32. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 33. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 34. Algebra: Ordinatės ašis
 35. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 36. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 37. Algebra: Priešingi daugianariai
 38. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 39. Algebra: Kintamojo reikšmė
 40. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 41. Algebra: Dvinariai
 42. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga