2097.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį x^2+(a-5)x-5a, jei x yra 5
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  2. Fizika: Judėjimo grafikas..
  3. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  4. Algebra: Mediana
  5. Fizika: Šviesos spektras.
  6. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  7. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  8. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  9. Algebra: ax² + bx = 0
  10. Chemija: 10. kl