2097.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį x^2+(a-5)x-5a, jei x yra 5
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  2. Algebra: Moda
  3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  6. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  7. Algebra: ax² + bx = 0
  8. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  9. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  10. Chemija: Medžiagų įvairovė.