1152.3. Trupmenų sudėtis ir atimtis

Atlikite veiksmus.
\frac{x^{2}-16}{x-1}+\frac{x^{2}}{1-x}-\frac{16}{x-1}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų sudėtis ir atimtis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  2. Algebra: Formulė y = k/x
  3. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  4. Fizika: Judėjimo rūšys.
  5. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  6. Algebra: Trupmenos
  7. Fizika: Archimedo dėsnis.
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.