1152.3. Trupmenų sudėtis ir atimtis

Atlikite veiksmus.
\frac{x^{2}-16}{x-1}+\frac{x^{2}}{1-x}-\frac{16}{x-1}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų sudėtis ir atimtis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  2. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  3. Fizika: Archimedo dėsnis.
  4. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  5. Algebra: Kvadratinės lygtys
  6. Algebra: Kvadratinė šaknis
  7. Chemija: 10. kl
  8. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  9. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  10. Fizika: Apšvietimas ir sauga