1305.3. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties 4x-1,2t=0 šaknį (šaknį nurodykite su t)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 2. Algebra: Dydžių priklausomybė
 3. Algebra: Skirtingi vienanariai
 4. Algebra:
 5. Algebra: Trinariai
 6. Algebra: Dydžių priklausomybė
 7. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 9. Algebra:
 10. Algebra: Tapatybės
 11. Algebra: Vienanario koeficientas
 12. Algebra: Procentai ir proporcijos
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Algebra: Taško koordinatės
 15. Algebra: Daugianariai
 16. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 17. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 18. Algebra: Dydžių priklausomybė
 19. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 20. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 21. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 22. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 23. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 24. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 25. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 26. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 27. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 28. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 29. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 30. Algebra: Dvinariai
 31. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 32. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 33. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 34. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 35. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 36. Algebra: Vienodi vienanariai
 37. Algebra: Funkcija y = x²
 38. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 39. Algebra: Skaičiaus modulis
 40. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 41. Algebra: Abcisės ašis
 42. Algebra: Proporcingumo koeficientas k