1305.3. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties 4x-1,2t=0 šaknį (šaknį nurodykite su t)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 2. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 3. Algebra: Daugianariai
 4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 5. Algebra: Panašūs vienanariai
 6. Algebra: Dydžių priklausomybė
 7. Algebra: Skirtingi vienanariai
 8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 9. Algebra: Taško koordinatės
 10. Algebra:
 11. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 12. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 13. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 14. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 15. Algebra: Abcisės ašis
 16. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 17. Algebra: Vienanario koeficientas
 18. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 19. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 20. Algebra: Skaičiaus modulis
 21. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 22. Algebra: Procentai ir proporcijos
 23. Algebra: Dydžių priklausomybė
 24. Algebra: Dydžių priklausomybė
 25. Algebra: Vienodi vienanariai
 26. Algebra: Tapatybės
 27. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 28. Algebra: Dvinariai
 29. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 30. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 31. Algebra: Funkcija y = x²
 32. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 33. Algebra:
 34. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 35. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 36. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 37. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 38. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 39. Algebra: Trinariai
 40. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 41. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 42. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys