1305.3. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties 4x-1,2t=0 šaknį (šaknį nurodykite su t)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  2. Algebra: Abcisės ašis
  3. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  5. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  7. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  8. Algebra: Vienodi vienanariai
  9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  10. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku