217.3. Tapatybės

Parašykite atsakymą.

Prie kokios kintamojo reikšmės reiškiniai 19-a-a ir 3a-6 bus tapatūs?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Algebra: Tapatybės
  4. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  5. Algebra: Priešingi daugianariai
  6. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  7. Algebra: Raidė - kintamasis
  8. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  9. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  10. Algebra: Skirtingi vienanariai