217.3. Tapatybės

Parašykite atsakymą.

Prie kokios kintamojo reikšmės reiškiniai 19-a-a ir 3a-6 bus tapatūs?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Tapatybės
  3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  4. Algebra: Kintamojo reikšmė
  5. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  6. Algebra: Skirtingi vienanariai
  7. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  8. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  9. Algebra: Koordinačių plokštuma
  10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės