217.3. Tapatybės

Parašykite atsakymą.

Prie kokios kintamojo reikšmės reiškiniai 19-a-a ir 3a-6 bus tapatūs?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  2. Algebra: Dydžių priklausomybė
  3. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  4. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Algebra: Funkcija
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Algebra: Tapatybės
  10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės