1904.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Tiesinės funkcijos formulė y = kx + b. Palyginkite duotame grafike k ir b reikšmes su 0.


k 0

b 0

Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Trinariai
  3. Algebra:
  4. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  5. Algebra: Funkcija
  6. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  7. Algebra: Raidė - kintamasis
  8. Algebra: Abcisės ašis
  9. Algebra:
  10. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės