1904.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Tiesinės funkcijos formulė y = kx + b. Palyginkite duotame grafike k ir b reikšmes su 0.


k 0

b 0

Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  2. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  3. Algebra:
  4. Algebra: Raidė - kintamasis
  5. Algebra: Lygties sąvoka
  6. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  7. Algebra: Kintamojo reikšmė
  8. Algebra:
  9. Algebra: Funkcija y = x²
  10. Algebra: Panašūs vienanariai