1904.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Tiesinės funkcijos formulė y = kx + b. Palyginkite duotame grafike k ir b reikšmes su 0.


k 0

b 0

Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanariai
  2. Algebra: Skaičiaus modulis
  3. Algebra: Funkcija y = x²
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  6. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  7. Algebra: Funkcija
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  10. Algebra: Tapatybių reiškiniai