1955.3. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Užpildykite lentelę.


Parašykite atsakymą.

a=
b=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 2. Algebra:
 3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 4. Algebra: Vienanariai
 5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 6. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 8. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 9. Algebra: Panašūs vienanariai
 10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 11. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 12. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 13. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 14. Algebra: Priešingi daugianariai
 15. Algebra: Kintamojo reikšmė
 16. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 17. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 18. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 19. Algebra: Dvinariai
 20. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 21. Algebra: Ordinatės ašis
 22. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 23. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 24. Algebra: Panašūs vienanariai
 25. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 26. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 27. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 28. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 29. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 30. Algebra: Skirtingi vienanariai
 31. Algebra: Skirtingi vienanariai
 32. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 33. Algebra: Skaičiaus modulis
 34. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 35. Algebra: Panašūs vienanariai
 36. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 37. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 38. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 39. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 40. Algebra: Procentai ir proporcijos
 41. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 42. Algebra: Panašūs daugianariai