2368.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Įvardinkite visus trikampio EFG aukštines!


Parašykite atsakymą.

Kraštinės FG aukštinė yra <Br> Kraštinės EG aukštinė yra <Br> Kraštinės EF aukštinė yra
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Skirtingi vienanariai
  4. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  5. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  6. Algebra: Tapatybės
  7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  8. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  9. Algebra: Dydžių priklausomybė.
  10. Algebra: Koordinačių plokštuma