2368.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Įvardinkite visus trikampio EFG aukštines!


Parašykite atsakymą.

Kraštinės FG aukštinė yra <Br> Kraštinės EG aukštinė yra <Br> Kraštinės EF aukštinė yra
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  2. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  3. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Daugianariai
  6. Algebra:
  7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  8. Algebra: Koordinačių plokštuma
  9. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  10. Algebra: Skaičiaus modulis