2368.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Įvardinkite visus trikampio EFG aukštines!


Parašykite atsakymą.

Kraštinės FG aukštinė yra <Br> Kraštinės EG aukštinė yra <Br> Kraštinės EF aukštinė yra
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs daugianariai
  2. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  3. Algebra:
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Algebra: Tapatybės
  6. Algebra: Funkcija
  7. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra:
  10. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu