2368.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Įvardinkite visus trikampio EFG aukštines!


Parašykite atsakymą.

Kraštinės FG aukštinė yra <Br> Kraštinės EG aukštinė yra <Br> Kraštinės EF aukštinė yra
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  3. Algebra: Ordinatės ašis
  4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  7. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  8. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  9. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  10. Algebra: Panašūs vienanariai