2368.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Įvardinkite visus trikampio EFG aukštines!


Parašykite atsakymą.

Kraštinės FG aukštinė yra <Br> Kraštinės EG aukštinė yra <Br> Kraštinės EF aukštinė yra
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  4. Algebra: Dydžių priklausomybė
  5. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  6. Algebra: Daugianariai
  7. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  8. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  9. Algebra: Skirtingi vienanariai
  10. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys