155.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Įrašykite trūkstamą žodį!

Cheminės lygties rodyklė nurodo reakcijos .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  2. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  3. Algebra: Racionali išraiška
  4. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  5. Algebra: Trupmenos išraiška
  6. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  7. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  8. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  9. Fizika: Garso sklidimas.
  10. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.