1691.3. Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Užrašykite atsakymą.

Papildykite taško L koordinates taip, kad jos nepriklausytų nė vienam iš ketvirčių. Jeigu tinka visi skaičiai, rašykite R. Jeigu netinka nė vienas, rašykite U.L(∎;43)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  2. Algebra: Vienanariai
  3. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  4. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  5. Algebra: Dvinariai
  6. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  7. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  8. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  10. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu