1691.3. Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Užrašykite atsakymą.

Papildykite taško L koordinates taip, kad jos nepriklausytų nė vienam iš ketvirčių. Jeigu tinka visi skaičiai, rašykite R. Jeigu netinka nė vienas, rašykite U.L(∎;43)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  3. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  4. Algebra: Procentai ir proporcijos
  5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  8. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  9. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  10. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.