987.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Du rezultatai yra sudėti. Vieno matavimo absoliučioji paklaida yra 0,15 m, o kito - santykinė paklaida yra 12%. Kokia matavimų sumos santykinė paklaida procentais?
1m ir 2m?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  2. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  3. Algebra:
  4. Fizika: Slėgis.
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  7. Algebra: Racionali išraiška
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Algebra: Racionalieji skaičiai
  10. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas