987.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Du rezultatai yra sudėti. Vieno matavimo absoliučioji paklaida yra 0,15 m, o kito - santykinė paklaida yra 12%. Kokia matavimų sumos santykinė paklaida procentais?
1m ir 2m?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionalieji skaičiai
  2. Algebra: Trupmenos
  3. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  4. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  5. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  6. Fizika: Archimedo dėsnis.
  7. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  8. Geometrija:
  9. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  10. Algebra: ax² + bx = 0