287.3. Fizikiniai dydžiai

Kuo galima tiksliausiai išmatuoti ilgį?

        A.                                  B.                    C.

                                                 

Pažymėti teisingą atsakymą

Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikiniai dydžiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Fizika: Slėgis.
  4. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  5. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  6. Fizika:
  7. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  8. Geometrija:
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Fizika: Fizikiniai dydžiai