2179.3. Mediana

Parašykite atsakymą.

Mokinių gauti pažymiai: 6; 9; 10; 5; 6; 7; 8; 5. Apskaičiuokite aritmetinį vidurkį ir medianą!
Mediana:
Aritmetinis vidurkis:
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Mediana

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Algebra: Moda
  4. Fizika: Šviesos spektras.
  5. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  6. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  7. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  8. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  9. Chemija:
  10. Algebra: Mediana