2179.3. Mediana

Parašykite atsakymą.

Mokinių gauti pažymiai: 6; 9; 10; 5; 6; 7; 8; 5. Apskaičiuokite aritmetinį vidurkį ir medianą!
Mediana:
Aritmetinis vidurkis:
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Mediana

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo grafikas..
  2. Fizika: Garso pasekmės.
  3. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  4. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  5. Algebra: ax² + bx = 0
  6. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  7. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  8. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.