2179.3. Mediana

Parašykite atsakymą.

Mokinių gauti pažymiai: 6; 9; 10; 5; 6; 7; 8; 5. Apskaičiuokite aritmetinį vidurkį ir medianą!
Mediana:
Aritmetinis vidurkis:
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Mediana

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo grafikas..
  2. Chemija:
  3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  4. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  8. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  9. Algebra: Moda
  10. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).