1564.3. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Parašykite atsakymą.

Trikampio trumpesniųjų kraštinių ilgiai yra 0,15m ir 0,10m. Apskaičiuokite kvadrato, kuris sudarytas iš dviejų tokių trikampių, plotą!
cm^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Masė ir tankis
  2. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  3. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  4. Algebra: Racionali išraiška
  5. Algebra: Kvadratinės lygtys
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  8. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  9. Algebra:
  10. Algebra: Moda