1564.3. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Parašykite atsakymą.

Trikampio trumpesniųjų kraštinių ilgiai yra 0,15m ir 0,10m. Apskaičiuokite kvadrato, kuris sudarytas iš dviejų tokių trikampių, plotą!
cm^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos išraiška
  2. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  3. Algebra:
  4. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Algebra: ax² + c = 0
  7. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  8. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  9. Algebra: Moda
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.