2187.3. Mediana

Pasirinkite atsakymą.

Santykinis dažnis yra ______________
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  2. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  3. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  4. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  5. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  6. Algebra: Hiperbolė
  7. Chemija:
  8. Algebra: Kvadratinė šaknis
  9. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  10. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.