2187.3. Mediana

Pasirinkite atsakymą.

Santykinis dažnis yra ______________
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcijos, procentai
  2. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  5. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  6. Geometrija:
  7. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  8. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  9. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys