KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

2187.3. Mediana

Pasirinkite atsakymą.

Santykinis dažnis yra ______________
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika: Slėgis.
 2. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
 3. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 4. Algebra: Racionalieji skaičiai
 5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 7. Algebra: Hiperbolė
 8. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
 9. Algebra: Mediana
 10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai