2187.3. Mediana

Pasirinkite atsakymą.

Santykinis dažnis yra ______________
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  2. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  3. Algebra: Racionalieji skaičiai
  4. Algebra: Racionali išraiška
  5. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  6. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  7. Algebra: Kvadratinė šaknis
  8. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  9. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  10. Fizika: Slėgis.