2187.3. Mediana

Pasirinkite atsakymą.

Santykinis dažnis yra ______________
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  2. Chemija: Medžiagos kiekis.
  3. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  4. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  5. Algebra: Proporcijos, procentai
  6. Algebra: Hiperbolė
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Proporcijos, procentai
  9. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  10. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.