2880.3. Medžiagos ir konstrukcijos

Parašykite teisingą atsakymą

Ar medžiagos tankis priklauso nuo aplinkos sąlygų, kuriose jis yra?
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Fizika ir technika.
Potemė
Medžiagos ir konstrukcijos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ekvivalentiškumas
  2. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  3. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  4. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  5. Algebra: Tikimybės
  6. Algebra: Koeficientas
  7. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  8. Chemija: Metalų cheminės savybės
  9. Chemija: Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.
  10. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka