1588.3. Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga

Parašykite atsakymą.

Nustatykite apskritimo spindulį, jei nubrėžtas skersmuo, kurio ilgis nežinomas, o styga, kuri eina per centrą, yra 41 cm ilgio!
cm
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Apskritimo lanko ilgis
Potemė
Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 2. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 3. Algebra: Lygčių savybės
 4. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 5. Algebra: Skaičiaus modulis
 6. Algebra: Tapatybės
 7. Algebra: Priešingi daugianariai
 8. Algebra: Vienanario koeficientas
 9. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 10. Algebra: Abcisės ašis
 11. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 12. Algebra: Vienodi vienanariai
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 14. Algebra:
 15. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 16. Algebra: Procentai ir proporcijos
 17. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 18. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 19. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 20. Algebra: Lygčių savybės
 21. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 22. Algebra:
 23. Algebra: Tapatybės
 24. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 25. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 26. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 27. Algebra: Tiesinė funkcija
 28. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 29. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 30. Algebra: Taško koordinatės
 31. Algebra: Skaičių lygtys
 32. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 33. Algebra: Dydžių priklausomybė
 34. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 35. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 36. Algebra: Vienodi vienanariai
 37. Algebra:
 38. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 39. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 40. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 41. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 42. Algebra: Skaičių lygtys.