1588.3. Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga

Parašykite atsakymą.

Nustatykite apskritimo spindulį, jei nubrėžtas skersmuo, kurio ilgis nežinomas, o styga, kuri eina per centrą, yra 41 cm ilgio!
cm
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Apskritimo lanko ilgis
Potemė
Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 2. Algebra:
 3. Algebra: Priešingi daugianariai
 4. Algebra: Taško koordinatės
 5. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 6. Algebra: Vienanario koeficientas
 7. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 8. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 9. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 10. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 11. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 12. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 13. Algebra:
 14. Algebra:
 15. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 16. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 17. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 18. Algebra: Tiesinė funkcija
 19. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 20. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 21. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 22. Algebra: Skaičių lygtys.
 23. Algebra: Lygčių savybės
 24. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 25. Algebra: Skaičiaus modulis
 26. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 27. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 28. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 29. Algebra: Lygčių savybės
 30. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 31. Algebra: Skaičių lygtys
 32. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 33. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 34. Algebra: Dydžių priklausomybė
 35. Algebra: Vienodi vienanariai
 36. Algebra: Vienodi vienanariai
 37. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 38. Algebra: Abcisės ašis
 39. Algebra: Tapatybės
 40. Algebra: Procentai ir proporcijos
 41. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 42. Algebra: Tapatybės