1881.3. Tiesinė funkcija y = kx + b

Duota tiesinė funkcija y = kx + b. Apskaičiuokite b, kai x ir y nežinomieji, o k = -3


Parašykite atsakymą.

y=-3x+∎
∎→
Apskaičiuokite lentelėje trūkstamą reikšmę.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštuma
 2. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 3. Algebra: Lygties sąvoka
 4. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 5. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 6. Algebra: Priešingi daugianariai
 7. Algebra: Ordinatės ašis
 8. Algebra: Panašūs vienanariai
 9. Algebra: Skaičiaus modulis
 10. Algebra: Dydžių priklausomybė
 11. Algebra: Taško koordinatės
 12. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 15. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 16. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 17. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 18. Algebra: Vienanario koeficientas
 19. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 20. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 21. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 22. Algebra: Taško koordinatės
 23. Algebra: Racionalieji skaičiai
 24. Algebra: Tapatybės
 25. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 26. Algebra:
 27. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 28. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 29. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 30. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 31. Algebra: Trinariai
 32. Algebra:
 33. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 34. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 35. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 36. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 37. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 38. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 39. Algebra:
 40. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 41. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 42. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.