1881.3. Tiesinė funkcija y = kx + b

Duota tiesinė funkcija y = kx + b. Apskaičiuokite b, kai x ir y nežinomieji, o k = -3


Parašykite atsakymą.

y=-3x+∎
∎→
Apskaičiuokite lentelėje trūkstamą reikšmę.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 2. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 3. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 4. Algebra: Panašūs vienanariai
 5. Algebra: Ordinatės ašis
 6. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 7. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 8. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 9. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 10. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 11. Algebra: Trinariai
 12. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 13. Algebra:
 14. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 15. Algebra: Lygties sąvoka
 16. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 17. Algebra: Dydžių priklausomybė
 18. Algebra: Koordinačių plokštuma
 19. Algebra:
 20. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 21. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 22. Algebra: Skaičiaus modulis
 23. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 24. Algebra:
 25. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 26. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 27. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 28. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 29. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 30. Algebra: Priešingi daugianariai
 31. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 32. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 33. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 34. Algebra: Taško koordinatės
 35. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 36. Algebra: Racionalieji skaičiai
 37. Algebra: Tapatybės
 38. Algebra: Vienanario koeficientas
 39. Algebra: Panašūs vienanariai
 40. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 41. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 42. Algebra: Taško koordinatės