1775.3. Funkcija

Įrašykite trūkstamą žodį.

Funkcijos y= f(x) kintamasis x yra vadinamas priklausomu kintamuoju arba .
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Taško koordinatės
  2. Algebra: Raidė - kintamasis
  3. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  5. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Algebra:
  8. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  10. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos