1775.3. Funkcija

Įrašykite trūkstamą žodį.

Funkcijos y= f(x) kintamasis x yra vadinamas priklausomu kintamuoju arba .
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanariai
  2. Algebra: Abcisės ašis
  3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  4. Algebra: Funkcija
  5. Algebra: Kintamojo reikšmė
  6. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  7. Algebra: Taško koordinatės
  8. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  9. Algebra:
  10. Algebra: Panašūs vienanariai