1689.3. Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Parašykite atsakymą.

Papildykite V koordinates taip, kad jos nepriklausytų nei vienam ketvirčiui (jei tinka visi skaičiai, rašykite R, jei nei vienas, rašykite U) V(0;∎)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  2. Algebra: Lygties sąvoka
  3. Algebra: Trinariai
  4. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  5. Algebra: Priešingi daugianariai.
  6. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  8. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  9. Algebra: Raidė - kintamasis
  10. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai