1689.3. Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Parašykite atsakymą.

Papildykite V koordinates taip, kad jos nepriklausytų nei vienam ketvirčiui (jei tinka visi skaičiai, rašykite R, jei nei vienas, rašykite U) V(0;∎)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Raidė - kintamasis
  2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  4. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  5. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  6. Algebra:
  7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  8. Algebra: Priešingi daugianariai
  9. Algebra: Priešingi daugianariai
  10. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės