1783.3. Funkcija

Pasirinkite atsakymą.

Išrinkite didėjančią funkciją!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  2. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  3. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  4. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  7. Algebra: Skirtingi vienanariai
  8. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  9. Algebra: Tapatybės
  10. Algebra: Skirtingi vienanariai