1783.3. Funkcija

Pasirinkite atsakymą.

Išrinkite didėjančią funkciją!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  2. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  3. Algebra: Racionalieji skaičiai
  4. Algebra: Dydžių priklausomybė
  5. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  6. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  7. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  9. Algebra: Racionalieji skaičiai
  10. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka