1637.3. Koordinačių plokštumos taškas

Parašykite atsakymą.

Papildykite funkcijos formulę, kad ji kirstų koordinačių plokštumos pradinį tašką (jei tinka visi skaičiai, rašykite R, jei niekas netinka, rašykite U)
y=\frac{k}{2x}
k=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos taškas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  2. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  3. Algebra: Raidė - kintamasis
  4. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  6. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  7. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  8. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  9. Algebra: Vienanariai
  10. Algebra: