1970.3. Veiksmai su vienanariais

Užrašykite vienanarį 3ak^9 18l^5 įprasta forma.

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Veiksmai su vienanariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Raidė - kintamasis
  2. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  3. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Algebra: Funkcija
  7. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  8. Algebra: Daugianariai
  9. Algebra: Dydžių priklausomybė
  10. Algebra: Tapatybės