622.3. Skirtingi vienanariai

Parašykite atsakymą.

Parašykite šiam vienanariui priešingą vienanarį.
-3y
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Skirtingi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skirtingi vienanariai
 2. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 3. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 4. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 5. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 6. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 8. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 9. Algebra: Skaičiaus modulis
 10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 11. Algebra:
 12. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Algebra: Ordinatės ašis
 15. Algebra: Panašūs vienanariai
 16. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 17. Algebra: Priešingi daugianariai
 18. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 19. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 20. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 21. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 22. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 23. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 24. Algebra: Panašūs daugianariai
 25. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 26. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 27. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 28. Algebra: Skirtingi vienanariai
 29. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 30. Algebra: Kintamojo reikšmė
 31. Algebra: Procentai ir proporcijos
 32. Algebra: Dvinariai
 33. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 34. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 35. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 36. Algebra: Panašūs vienanariai
 37. Algebra: Vienanariai
 38. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 39. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 40. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 41. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 42. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.