622.3. Skirtingi vienanariai

Parašykite atsakymą.

Parašykite šiam vienanariui priešingą vienanarį.
-3y
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Skirtingi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Kintamojo reikšmė
 2. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 3. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 4. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 5. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 6. Algebra: Vienanariai
 7. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 8. Algebra: Panašūs vienanariai
 9. Algebra: Procentai ir proporcijos
 10. Algebra: Panašūs vienanariai
 11. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 12. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 13. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 14. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 15. Algebra: Skaičiaus modulis
 16. Algebra: Panašūs daugianariai
 17. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 18. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 19. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 20. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 21. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 22. Algebra:
 23. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 24. Algebra: Priešingi daugianariai
 25. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 26. Algebra: Skirtingi vienanariai
 27. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 28. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 29. Algebra: Skirtingi vienanariai
 30. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 31. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 32. Algebra: Dvinariai
 33. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 34. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 35. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 36. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 37. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 38. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 39. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 40. Algebra: Panašūs vienanariai
 41. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 42. Algebra: Ordinatės ašis