715.3. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.


Parašykite atsakymą.

Jei atkarpos AC ilgis yra 1, o atkarpų AB ir BC - 3,16, koks tada trikampio GHI perimetras?
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  2. Algebra: Dydžių priklausomybė
  3. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  4. Algebra: Tapatybės
  5. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  6. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  7. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  8. Algebra: Abcisės ašis
  9. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  10. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka