1843.3. Skaičiaus modulis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite -2\times |-\frac{1}{9}|!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Skaičiaus modulis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Racionalieji skaičiai
  4. Algebra:
  5. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  6. Algebra: Skirtingi vienanariai
  7. Algebra: Panašūs daugianariai
  8. Algebra: Tiesinė funkcija
  9. Algebra: Dydžių priklausomybė
  10. Algebra: Skaitmeninė išraiška