1843.3. Skaičiaus modulis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite -2\times |-\frac{1}{9}|!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Skaičiaus modulis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  3. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  4. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  5. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  6. Algebra: Koordinačių plokštuma
  7. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  8. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  9. Algebra:
  10. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka