1843.3. Skaičiaus modulis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite -2\times |-\frac{1}{9}|!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Skaičiaus modulis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  4. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  5. Algebra: Lygties sąvoka
  6. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  7. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  10. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė