2028.3. ax² + bx = 0

Parašykite atsakymą.

Kokia turi buti c reikšmė, kad lygtis x^2+x=(c+3)^2 +5 būtų pavidalu ax^2+bx=0?( jei tinka visi skaičiai rašykite R, jei ne - U)
c=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  2. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  3. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  4. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  5. Algebra:
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  8. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros