929.3. Vienādojums ar nezināmo saucējā.

Ieraksti atbildi!

Atrisini vienādojumu!
\frac{y}{4}=\frac{60}{y+1}
Klase:
8
Priekšmets
Algebra
Tēma
Algebriskās daļas
Apakštēma
Vienādojums ar nezināmo saucējā

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

  1. Ģeometrija: Trijstūrī ievilkta riņķa līnija, tās centra atrašanās vieta.
  2. Algebra: Lineāru vienādojumu un nevienādību atrisināšana.
  3. Fizika: Kustības raksturlielumi
  4. Ķīmija: Vielas sastāva nemainība. Ķīmiskās formulas.
  5. Ģeometrija: Trijstūra mediānu īpašības.
  6. Ķīmija: Ķīmisko elementu oksidēšanas pakāpe. Bināro savienojumu formulu sastādīšana un to nosaukums.
  7. Fizika: Mērīšana
  8. Ģeometrija: Rombs, tā īpašības un pazīmes
  9. Fizika: Fizikālās parādības un procesi
  10. Ķīmija: Ķīmisko pārvērtību pazīmes. Ķīmisko pārvērtību izraisīšanas un norises apstākļi.