996.1. Daļas pamatīpašība.

Atzīmē pareizo!

Vai daļas pārveidošanā tiek izmantota daļas pamatīpašība?
Piemērs: \frac{x^{2}+4x+4}{(x+2)}=\frac{(x+2^{2})}{x+2}
Klase:
8
Priekšmets
Algebra
Tēma
Algebriskās daļas
Apakštēma
Daļas pamatīpašība

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Fizika: Kustības raksturlielumi
 2. Ģeometrija: Figūras laukums, laukuma mērvienības, laukuma pamatīpašības, vienlielas figūras.
 3. Ķīmija: Gāzu tilpuma aprēķini
 4. Ķīmija: Ķīmisko elementu oksidēšanas pakāpe. Bināro savienojumu formulu sastādīšana un to nosaukums.
 5. Fizika: Ultraskaņa, infraskaņa un skaņu lietošana
 6. Fizika: Siltuma procesi sadzīvē
 7. Ķīmija: Vielas sastāvs un uzbūve.
 8. Ķīmija: Ķīmisko elementu oksidēšanas pakāpe. Bināro savienojumu formulu sastādīšana un to nosaukums.
 9. Algebra: Kvadrātvienādojuma diskriminants
 10. Fizika: Mērīšana
 11. Fizika: Gaismas laušana un lēcas
 12. Algebra: Proporcijas, procenti
 13. Fizika: Apgaismojums un drošība
 14. Ģeometrija: Rombs, tā īpašības un pazīmes
 15. Ķīmija: Ķīmisko reakciju vienādojumi
 16. Ķīmija: Ķīmisko elementu oksidēšanas pakāpe. Bināro savienojumu formulu sastādīšana un to nosaukums.
 17. Fizika: Gaismas laušana un lēcas
 18. Algebra: Daļas pamatīpašība.
 19. Ģeometrija: Pieskare, tās īpašība un pazīme.
 20. Algebra: Funkcija y=√x
 21. Algebra: Kvadrātvienādojuma diskriminants
 22. Algebra: Daļu paplašināšana un daļu saīsināšana.
 23. Ģeometrija: Trijstūrī ievilkta riņķa līnija, tās centra atrašanās vieta.
 24. Ķīmija: Vielas sastāvs un uzbūve.
 25. Ķīmija: Ķīmisko pārvērtību pazīmes. Ķīmisko pārvērtību izraisīšanas un norises apstākļi.
 26. Fizika: Skaņas raksturlielumi
 27. Ķīmija: Neitralizācijas reakcijas un aprēķini pēc reakciju vienādojumiem.
 28. Fizika: Kustības raksturlielumi
 29. Fizika: Fizikālās parādības un procesi
 30. Fizika: Skaņas izplatīšanās
 31. Algebra: Moda
 32. Ģeometrija: Trijstūra mediānu īpašības.
 33. Algebra: Daļas pamatīpašība
 34. Fizika: Siltuma procesi sadzīvē
 35. Ģeometrija: Loka leņķiskais lielums, centra leņķis un ievilkts leņķis
 36. Fizika: Optiskās parādības dabā
 37. Algebra: Hiperbola.
 38. Algebra: Lineāru vienādojumu un nevienādību atrisināšana.
 39. Ķīmija: Ķīmisko reakciju vienādojumi
 40. Ķīmija: Vielas sastāva nemainība. Ķīmiskās formulas.
 41. Ķīmija: Skābes un bāzes. Indikatori.
 42. Algebra: Vienādojums ar nezināmo saucējā.