2337.2. Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens

Atzīmē pareizo! (iespējami vairāki atbilžu varianti)

Kuras no dotajām funkcijām ir kvadrātfunkcijas?

Kurai no iepriekš noteiktajām funkcijām ir lielākais kvadrātlocekļa koeficients? Aprēķini šīs funkcijas diskriminantu!
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Kvadrātfunkcija
Apakštēma
Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Kombinatorika
 2. Algebra: Kvocients
 3. Fizika: Transporta attīstība
 4. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 5. Algebra: Kvocients
 6. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 7. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 8. Algebra: Ģeometriskā progresija
 9. Algebra: Varbūtība
 10. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 11. Algebra: Kvadrātnevienādības
 12. Algebra: Diference
 13. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 14. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 15. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 16. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 17. Ģeometrija: Virsotne, šķautne, skaldne, prizma (taisna un regulāra), piramīda (arī regulāra), cilindrs, konuss, sfēra, lode.
 18. Ģeometrija: Simetrijas centrs, simetrijas ass, centrālā simetrija, aksiālā simetrija
 19. Algebra: Kombinatorika
 20. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 21. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 22. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 23. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 24. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 25. Algebra: Daļveida nevienādības
 26. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 27. Algebra: Vispārīgais loceklis
 28. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 29. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 30. Fizika: Dažādu diapazonu EMV izmantošana
 31. Ģeometrija: Riņķa līnijas garums, loka garums.
 32. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 33. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 34. Fizika: Visuma uzbūve
 35. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 36. Algebra: Kvocients
 37. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 38. Algebra: Ekvivalence
 39. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 40. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 41. Algebra: Vienādojumu grafiks
 42. Algebra: Varbūtība