KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

568.2. Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība

Uzraksti atbildi!

Dots: ΔABC∼ΔDEF, trijstūri ir regulāri, AB=3 cm, DE=4 cm.Noteikt perimetru attiecību. Atbildi pieraksti decimāldaļas veidā.
Klase:
9
Priekšmets
Ģeometrija
Tēma
Trijstūru līdzība. Līdzīgi daudzstūri
Apakštēma
Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 2. Algebra: Nevienādību sistēmas
 3. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 4. Algebra: Summas formula
 5. Algebra: Varbūtība
 6. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 7. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 8. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 9. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 10. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 11. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 12. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 13. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 14. Fizika: Vienkāršie mehānismi
 15. Algebra: Kvadrātnevienādības
 16. Algebra: Ģeometriskā progresija
 17. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 18. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 19. Fizika: EMV un dzīvā daba
 20. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 21. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 22. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 23. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 24. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 25. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 26. Algebra: Kvocients
 27. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 28. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 29. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 30. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 31. Algebra: Summas formula
 32. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 33. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 34. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 35. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 36. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 37. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 38. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 39. Algebra: Kombinatorika
 40. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 41. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 42. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.