2338.2. Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens

Atzīmē pareizo! (iespējami vairāki atbilžu varianti)

Kuras no dotajām funkcijām ir kvadrātfunkcijas?

Kurai no iepriekš noteiktajām funkcijām ir lielākais kvadrātlocekļa koeficients? Aprēķini šīs funkcijas diskriminantu!
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Kvadrātfunkcija
Apakštēma
Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Fizika: Transporta attīstība
 2. Algebra: Daļveida nevienādības
 3. Algebra: Varbūtība
 4. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 5. Algebra: Ģeometriskā progresija
 6. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 7. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 8. Ģeometrija: Prizmas, piramīdas, cilindra, konusa augstums, pamats. Cilindra un konusa veidule
 9. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 10. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 11. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 12. Fizika: Informācijas pārraides veidi
 13. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 14. Ģeometrija: Riņķa līnijas garums, loka garums.
 15. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 16. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 17. Algebra: Daļveida nevienādības
 18. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 19. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 20. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 21. Fizika: Elektrodrošība
 22. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 23. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 24. Ķīmija: Polimēri.
 25. Ķīmija: Polimēri.
 26. Algebra: Ekvivalence
 27. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 28. Algebra: Variācija, kombinācija
 29. Fizika: Ķermeņu elektrizācija un elektrizētu ķermeņu mijiedarbība
 30. Algebra: Varbūtība
 31. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 32. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 33. Ģeometrija: Prizmas, piramīdas, cilindra, konusa augstums, pamats. Cilindra un konusa veidule
 34. Ķīmija: Polimēri.
 35. Fizika: EMV un dzīvā daba
 36. Algebra: Varbūtība
 37. Algebra: Vienādojumu grafiks
 38. Algebra: Kvadrātnevienādības
 39. Algebra: Aritmētiskā progresija
 40. Fizika: Informācijas pārraides veidi
 41. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 42. Algebra: Summas formula