2615.1. Variācija, kombinācija

Uzraksti atbildi!

Autobusā brauc 6 pasažieri. Cik dažādos veidos viņi var izkāpt no autobusa nākamajās secīgās četrās pieturās? Katrā pieturā kāpj ārā tieši viens cilvēks!

Vienam no pasažieriem galvā ir zaļa cepure. Ja tu skaties uz autobusu no malas un zini, ka šī ir pirmā pietura un izkāps tieši viens cilvēks, kāda ir varbūtība, ka izkāps pasažieris ar zaļo cepuri?
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Kombinatorikas, varbūtību teorijas elementi
Apakštēma
Variācija, kombinācija

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Ķīmija: Polimēri.
 2. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 3. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 4. Algebra: Vienādojumu grafiks
 5. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 6. Algebra: Nevienādību sistēmas
 7. Algebra: Varbūtība
 8. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 9. Ģeometrija: Virsotne, šķautne, skaldne, prizma (taisna un regulāra), piramīda (arī regulāra), cilindrs, konuss, sfēra, lode.
 10. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 11. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 12. Algebra: Variācija, kombinācija
 13. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 14. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 15. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 16. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 17. Algebra: Variācija, kombinācija
 18. Fizika: Darbs un enerģija
 19. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 20. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 21. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 22. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 23. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 24. Ķīmija: Polimēri.
 25. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 26. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 27. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 28. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 29. Algebra: Ģeometriskā progresija
 30. Ģeometrija: Prizmas, piramīdas, cilindra, konusa augstums, pamats. Cilindra un konusa veidule
 31. Ģeometrija: Virsotne, šķautne, skaldne, prizma (taisna un regulāra), piramīda (arī regulāra), cilindrs, konuss, sfēra, lode.
 32. Ķīmija: Dabas vielas un pārtika
 33. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 34. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 35. Ķīmija: Organisko vielu pārvērtības
 36. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 37. Algebra: Aritmētiskā progresija
 38. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 39. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 40. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 41. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 42. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums