102.1. Vielu fizikālās īpašības un fizikālās pārvērtības.

Uzraksti atbildi!

Kā sauc vielas pāreju no cieta gāzveida agregātstāvoklī? (atbilde jāraksta nominatīvā)
Klase:
8
Priekšmets
Ķīmija
Tēma
Ko mācās ķīmijā?
Apakštēma
Vielu fizikālās īpašības un fizikālās pārvērtības.

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

  1. Algebra: Daļu saskaitīšanas un atņemšanas darbības.
  2. Algebra: Formula y = k/x
  3. Algebra: Apgrieztās proporcionalitātes jēdziens.
  4. Fizika: Kustību pētniecība
  5. Ģeometrija: Trijstūrī ievilkta riņķa līnija, tās centra atrašanās vieta.
  6. Ķīmija: Skābju, bāzu un sāļu ķīmiskās formulas un nosaukumi
  7. Algebra: Lineāras funkcijas pētīšana.
  8. Ģeometrija: Taisnstūra (S = ab, a, b – malas) un kvadrāta laukuma (S = a2, a – mala) aprēķināšanas formulas
  9. Algebra: Vienādojums ar nezināmo saucējā.
  10. Fizika: Kustības grafiskais attēlojums