1592.1. Lauzta līnija un tās elementi, vienkārša lauzta līnija, slēgta lauzta līnija, lauztas līnijas garums, daudzstūris, tā leņķi, malas, virsotnes un diagonāle, daudzstūra perimetrs.

Atzīmē pareizo!

Lauztas līnijas KLMNO posmu garumi ir attiecīgi 2 cm, 5 cm, 14 cm, 3cm. Vai eksistē šāda slēgta lauzta līnija? Kuri KO garumi ir iespējami?
Klase:
7
Priekšmets
Ģeometrija
Tēma
Lauzta līnija, daudzstūris
Apakštēma
Lauzta līnija un tās elementi, vienkārša lauzta līnija, slēgta lauzta līnija, lauztas līnijas garums, daudzstūris, tā leņķi, malas, virsotnes un diagonāle, daudzstūra perimetrs.

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Tiešās proporcionalitātes jēdziens
 2. Algebra: Polinoms.
 3. Ģeometrija: Jēdziena definīcija, jēdziena pazīme.
 4. Algebra: Pakāpe ar negatīvu kāpinātāju
 5. Algebra: Lineāra funkcija y = kx + b
 6. Ģeometrija: Lauzta līnija un tās elementi, vienkārša lauzta līnija, slēgta lauzta līnija, lauztas līnijas garums, daudzstūris, tā leņķi, malas, virsotnes un diagonāle, daudzstūra perimetrs.
 7. Algebra: Identitāte.
 8. Algebra: Skaitļa modulis
 9. Algebra: Monoms
 10. Algebra: Skaitļu normālforma
 11. Algebra: Līdzīgi monomi - monomi
 12. Algebra: Skaitliskās vienādības.
 13. Algebra: Vienādojuma jēdziens.
 14. Algebra: Vienādojuma saknes.
 15. Ģeometrija: Lauzta līnija un tās elementi, vienkārša lauzta līnija, slēgta lauzta līnija, lauztas līnijas garums, daudzstūris, tā leņķi, malas, virsotnes un diagonāle, daudzstūra perimetrs.
 16. Algebra: Skaitļu normālforma
 17. Algebra: Savstarpēji vienādi monomi
 18. Algebra: Koordinātu ass un punkta koordināta
 19. Ģeometrija: Trijstūra leņķu summa, taisnleņķa trijstūra katete, hipotenūza, taisnleņķa trijstūru vienādības pazīmes
 20. Algebra: Nosacītās nevienādības īpašības.
 21. Algebra: Neatkarīgais mainīgais (arguments) un atkarīgais mainīgais (funkcija)
 22. Algebra: Polinoms.
 23. Algebra: Abscisu ass
 24. Algebra: Abscisu ass
 25. Algebra: Funkcijas izteikšana ar formulu, tabulu, grafiku
 26. Algebra: Polinoma augstākais loceklis.
 27. Algebra: Tiešās proporcionalitātes jēdziens
 28. Algebra: Monoms (1. pakāpes).
 29. Algebra: Identiskas izteiksmes.
 30. Algebra: Sakarības jēdziens
 31. Algebra: Kāpināšanas jēdziens: bāze, kāpinātājs, pakāpe
 32. Algebra: Sakarības jēdziens
 33. Algebra: Skaitliskās nevienādības un to īpašības.
 34. Algebra: Skaitliskās sakarības
 35. Ģeometrija: Punkts, taisne, plakne, ģeometriska figūra
 36. Algebra: Grafiks y=kx+b (zīmējums)
 37. Algebra: Skaitliskās nevienādības un to īpašības.
 38. Algebra: Lineāras nevienādības ax + b > 0, kur a, b ∈ Q
 39. Algebra: Grafiks y=kx+b (zīmējums)
 40. Algebra: Trinoms.
 41. Algebra: Skaitliskās nevienādības un to īpašības.
 42. Algebra: Funkcija