KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

2621.3. Variācija, kombinācija

Uzraksti atbildi!

Apskatīsim visus trīsciparu skaitļus, kuru pierakstā izmantoti cipari 1; 2; 3 un 0. Cik šādu skaitļu pavisam ir?
Cik šādu skaitļu pavisam ir, ja cipari nedrīkst atkārtoties?
Cik ir tādu trīsciparu skaitļu, kuru pierakstā izmantoti dotie cipari un ciparu summa nepārsniedz 3(ja cipari neatkārtojas)?
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Kombinatorikas, varbūtību teorijas elementi
Apakštēma
Variācija, kombinācija

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Aritmētiskā progresija
 2. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 3. Algebra: Nevienādību sistēmas
 4. Algebra: Vispārīgais loceklis
 5. Fizika: Procesi zvaigznēs
 6. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 7. Fizika: Visuma uzbūve
 8. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 9. Algebra: Vispārīgais loceklis
 10. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 11. Algebra: Diference
 12. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 13. Fizika: Elektrisko slēgumu lietojums
 14. Algebra: Vispārīgais loceklis
 15. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 16. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 17. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 18. Algebra: Aritmētiskā progresija
 19. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 20. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 21. Algebra: Aritmētiskā progresija
 22. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 23. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 24. Algebra: Summas formula
 25. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības
 26. Algebra: Daļveida nevienādības
 27. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 28. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 29. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 30. Algebra: Variācija, kombinācija
 31. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 32. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 33. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 34. Ķīmija: Polimēri.
 35. Fizika: Elektrisko slēgumu lietojums
 36. Algebra: Diference
 37. Fizika: Procesi zvaigznēs
 38. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības
 39. Algebra: Ģeometriskā progresija
 40. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 41. Algebra: Daļveida nevienādības
 42. Ķīmija: Organisko vielu pārvērtības