3162.2. Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības

Atzīmē pareizo!

Vai divi trijstūri ir līdzīgi, ja viena trijstūra divas malas ir proporcionālas otra trijstūra divām malām?
Klase:
9
Priekšmets
Ģeometrija
Tēma
Trijstūru līdzība. Līdzīgi daudzstūri
Apakštēma
Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Kvadrātnevienādības
 2. Algebra: Kvadrātnevienādības
 3. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 4. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 5. Algebra: Vispārīgais loceklis
 6. Algebra: Kvadrātnevienādības
 7. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 8. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 9. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 10. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 11. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 12. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 13. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 14. Ģeometrija: Simetrijas centrs, simetrijas ass, centrālā simetrija, aksiālā simetrija
 15. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 16. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 17. Ģeometrija: Simetrijas centrs, simetrijas ass, centrālā simetrija, aksiālā simetrija
 18. Algebra: Summas formula
 19. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 20. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 21. Fizika: Darbs un enerģija
 22. Algebra: Ekvivalence
 23. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 24. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 25. Algebra: Varbūtība
 26. Ķīmija: Metālu iegūšana no oksīdiem. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma.
 27. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības
 28. Algebra: Summas formula
 29. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 30. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 31. Ģeometrija: Prizmas, piramīdas, cilindra, konusa augstums, pamats. Cilindra un konusa veidule
 32. Fizika: Elektrodrošība
 33. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 34. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 35. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 36. Algebra: Kombinatorika
 37. Ģeometrija: Prizmas, piramīdas, cilindra, konusa augstums, pamats. Cilindra un konusa veidule
 38. Fizika: Visuma uzbūve
 39. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 40. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 41. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 42. Algebra: Ekvivalence