1007.2. Daļu paplašināšana un daļu saīsināšana.

Saīsini daļu, izmantojot saīsinātās reizināšanas formulas (a±b)2 =a2 ± 2ab + b2 vai a2 - b2=(a+b)(a-b)!

\frac{x^{2}-81}{x^{2}+18x+81}

Klase:
8
Priekšmets
Algebra
Tēma
Algebriskās daļas
Apakštēma
Daļu paplašināšana un daļu saīsināšana

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

  1. Algebra: ax² + bx = 0
  2. Ģeometrija: Kvadrāts, tā īpašības un pazīmes
  3. Algebra: Daļu paplašināšana un daļu saīsināšana.
  4. Algebra: Formula y = k/x
  5. Fizika: Optiskās parādības dabā
  6. Algebra: Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos
  7. Algebra: Dažādu lielumu mērvienības.
  8. Fizika: Skaņas raksturlielumi
  9. Algebra: Reālie skaitļi.
  10. Fizika: Kustību pētniecība