2221.2. Darbības ar algebriskām daļām

Uzraksti atbildi!

Dots daļskaitlis, kas jau sadalīts reizinātājos tā, ka iespējams skaitītāju un saucēju dalīt ar kopīgu reizinātāju. Kāds ir kopīgais reizinātājs skaitītajam un saucējam daļai \frac{17\times 13\times 2}{17\times 3\times 11}

Atrodi kopīgos reizinātājus skaitītājā un saucējā un iespēju robežās saīsini daļu \frac{39}{169}
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
8. klases algebras kursa atkārtojums
Apakštēma
Darbības ar algebriskām daļām

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Variācija, kombinācija
 2. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 3. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 4. Algebra: Kvocients
 5. Algebra: Ekvivalence
 6. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 7. Algebra: Varbūtība
 8. Ģeometrija: Riņķa laukums, sektors, tā laukums, segments
 9. Algebra: Ekvivalence
 10. Algebra: Aritmētiskā progresija
 11. Algebra: Vispārīgais loceklis
 12. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 13. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 14. Ķīmija: Dabas vielas un pārtika
 15. Fizika: Transporta attīstība
 16. Ģeometrija: Virsotne, šķautne, skaldne, prizma (taisna un regulāra), piramīda (arī regulāra), cilindrs, konuss, sfēra, lode.
 17. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 18. Fizika: Vienkāršie mehānismi
 19. Algebra: Nevienādību sistēmas
 20. Fizika: EMV un dzīvā daba
 21. Algebra: Vienādojumu grafiks
 22. Fizika: Transporta attīstība
 23. Algebra: Kvadrātnevienādības
 24. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 25. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 26. Algebra: Vienādojumu grafiks
 27. Fizika: Procesi zvaigznēs
 28. Fizika: Transporta attīstība
 29. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 30. Fizika: Vienkāršie mehānismi
 31. Ģeometrija: Simetrijas centrs, simetrijas ass, centrālā simetrija, aksiālā simetrija
 32. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 33. Ģeometrija: Prizmas, piramīdas, cilindra, konusa augstums, pamats. Cilindra un konusa veidule
 34. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 35. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 36. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 37. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 38. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 39. Fizika: Darbs un enerģija
 40. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 41. Ģeometrija: Prizmas, piramīdas, cilindra, konusa augstums, pamats. Cilindra un konusa veidule
 42. Algebra: Ģeometriskā progresija