2894.3. Transporta attīstība

Ieraksti trūkstošo vārdu!

Pirmais no mūsdienīgajiem dzinēju veidiem bija dzinējs.
Klase:
9
Priekšmets
Fizika
Tēma
Fizika un tehnika
Apakštēma
Transporta attīstība

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Ķīmija: Metālu iegūšana no oksīdiem. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma.
 2. Fizika: Materiāli un konstrukcijas
 3. Algebra: Aritmētiskā progresija
 4. Fizika: Materiāli un konstrukcijas
 5. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 6. Algebra: Vienādojumu grafiks
 7. Algebra: Ģeometriskā progresija
 8. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 9. Algebra: Variācija, kombinācija
 10. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 11. Fizika: Vienkāršie mehānismi
 12. Algebra: Kvocients
 13. Fizika: Transporta attīstība
 14. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 15. Fizika: Transporta attīstība
 16. Fizika: Elektrodrošība
 17. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 18. Ģeometrija: Riņķa laukums, sektors, tā laukums, segments
 19. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 20. Algebra: Vispārīgais loceklis
 21. Algebra: Daļveida nevienādības
 22. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 23. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 24. Algebra: Vispārīgais loceklis
 25. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 26. Algebra: Daļveida nevienādības
 27. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 28. Algebra: Daļveida nevienādības
 29. Algebra: Kombinatorika
 30. Ķīmija: Organisko vielu pārvērtības
 31. Fizika: Elektrodrošība
 32. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 33. Fizika: Elektrodrošība
 34. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 35. Algebra: Nevienādību sistēmas
 36. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 37. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 38. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 39. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 40. Algebra: Nevienādību sistēmas
 41. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 42. Algebra: Kombinatorika