322.2. Gāzu tilpuma aprēķini

Uzraksti atbildi!

Uzrakstiet, kādu tilpumu normālos apstākļos aizņems 52 mmol Xn (atbildi noapaļot līdz 1 ciparam aiz komata)?
cm^3
Klase:
8
Priekšmets
Ķīmija
Tēma
Gaiss un tā kvalitāte
Apakštēma
Gāzu tilpuma aprēķini

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Ķīmija: Gāzu tilpuma aprēķini
 2. Fizika: Kustību pētniecība
 3. Algebra: Vidējais aritmētiskais
 4. Algebra: Daļveida racionāla izteiksme.
 5. Algebra: Tuvinājumu absolūtā un relatīvā kļūda.
 6. Algebra: Moda
 7. Ķīmija: Ūdens ķīmiskās īpašības un veidošanās
 8. Fizika: Vielas uzbūve
 9. Ģeometrija: Riņķa līnijā ievilkts trijstūris, apvilktās riņķa līnijas centra atrašanās vieta.
 10. Algebra: Proporcijas, procenti
 11. Algebra: Kvadrātvienādojums
 12. Fizika: Skaņas raksturlielumi
 13. Fizika: Gravitācija, berze un deformācija
 14. Fizika: Optiskās parādības dabā
 15. Ģeometrija: Paralelograms, tā elementi. Paralelograma īpašības un pazīmes
 16. Fizika: Masa un blīvums
 17. Ķīmija: Ķīmisko reakciju vienādojumi
 18. Algebra: Formula y = k/x
 19. Ģeometrija: Paralelograms, tā elementi. Paralelograma īpašības un pazīmes
 20. Algebra: Daļu saskaitīšanas un atņemšanas darbības.
 21. Algebra: Formula y = k/x
 22. Fizika: Kustību pētniecība
 23. Algebra: Algebriskā daļa.
 24. Algebra: Dažādu lielumu mērvienības.
 25. Ķīmija: Vielu fizikālās īpašības un fizikālās pārvērtības.
 26. Algebra: Dažādu lielumu mērvienības.
 27. Algebra: Daļveida racionāla izteiksme.
 28. Algebra: Kvadrātsakne
 29. Fizika: Apgaismojums un drošība
 30. Ģeometrija: Trijstūrī ievilkta riņķa līnija, tās centra atrašanās vieta.
 31. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūrim apvilktās riņķa līnijas centra atrašanās vieta
 32. Fizika: Arhimēda spēks
 33. Algebra: Kvadrāttrinoma saknes
 34. Fizika: Arhimēda spēks
 35. Algebra: Funkcija y=√x
 36. Ķīmija: Vielu oksidēšanās procesi un reakcijas
 37. Ģeometrija: Riņķis, tā elementi. Sekante.
 38. Ķīmija: Skābju, bāzu un sāļu ķīmiskās formulas un nosaukumi
 39. Fizika: Skaņas uztveršana
 40. Ģeometrija: Trapece, tās elementi, trapeču veidi, trapeču īpašības, vienādsānu trapeces pazīmes.
 41. Ķīmija: Ķīmisko pārvērtību pazīmes. Ķīmisko pārvērtību izraisīšanas un norises apstākļi.
 42. Algebra: Kvadrātsaknes izvilkšana