KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

441.2. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas

Uzraksti atbildi!

Apstrādājot 47g Zn un Mg sakausējuma ar sērskābi, izdalās 18l H2 normālos apstākļos. Kāda ir Zn masas daļa sakausējumā (atbildi noapaļot līdz veseliem procentiem) ?
%
Klase:
9
Priekšmets
Ķīmija
Tēma
Organisko un neorganisko vielu pārvērtības
Apakštēma
Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 2. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 3. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 4. Ģeometrija: Virsotne, šķautne, skaldne, prizma (taisna un regulāra), piramīda (arī regulāra), cilindrs, konuss, sfēra, lode.
 5. Fizika: Darbs un enerģija
 6. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 7. Ķīmija: Organisko vielu pārvērtības
 8. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 9. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 10. Algebra: Variācija, kombinācija
 11. Algebra: Varbūtība
 12. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 13. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 14. Ķīmija: Dabas vielas un pārtika
 15. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 16. Ģeometrija: Virsotne, šķautne, skaldne, prizma (taisna un regulāra), piramīda (arī regulāra), cilindrs, konuss, sfēra, lode.
 17. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 18. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 19. Algebra: Nevienādību sistēmas
 20. Algebra: Variācija, kombinācija
 21. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 22. Algebra: Vienādojumu grafiks
 23. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 24. Algebra: Aritmētiskā progresija
 25. Ķīmija: Polimēri.
 26. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 27. Ķīmija: Polimēri.
 28. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 29. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 30. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 31. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 32. Algebra: Ģeometriskā progresija
 33. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 34. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 35. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 36. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 37. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 38. Ģeometrija: Prizmas, piramīdas, cilindra, konusa augstums, pamats. Cilindra un konusa veidule
 39. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 40. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 41. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 42. Fizika: Enerģija un vides problēmas