370.2. Vielu klasifikācija.

Ieraksti trūkstošo vārdu!

Ķīmiskos savienojumus, kuru visparīga formula ir Me(OH)n (Me ir metāla jons), sauc par .
Klase:
9
Priekšmets
Ķīmija
Tēma
Neorganisko vielu pārvērtību daudzveidība
Apakštēma
Vielu klasifikācija.

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 2. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 3. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 4. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 5. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 6. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 7. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 8. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 9. Algebra: Nevienādību sistēmas
 10. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 11. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 12. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 13. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 14. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 15. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 16. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 17. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 18. Algebra: Summas formula
 19. Algebra: Ģeometriskā progresija
 20. Fizika: Vienkāršie mehānismi
 21. Algebra: Varbūtība
 22. Algebra: Kvocients
 23. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 24. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 25. Algebra: Kvadrātnevienādības
 26. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 27. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 28. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 29. Algebra: Kombinatorika
 30. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 31. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 32. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 33. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 34. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 35. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 36. Fizika: EMV un dzīvā daba
 37. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 38. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 39. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 40. Algebra: Summas formula
 41. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 42. Fizika: Visuma pētīšanas metodes