3177.3. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.

Ieraksti trūkstošos skaitļus!

Dots: ΔABC∼ΔDEF, trijstūri ir regulāri, AB=5 cm, DE=3 cm.Aprēķini laukuma attiecību!
:
Klase:
9
Priekšmets
Ģeometrija
Tēma
Trijstūru līdzība. Līdzīgi daudzstūri
Apakštēma
Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 2. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 3. Algebra: Summas formula
 4. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 5. Fizika: Vienkāršie mehānismi
 6. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 7. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 8. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 9. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 10. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 11. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 12. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 13. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 14. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 15. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 16. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 17. Algebra: Kvadrātnevienādības
 18. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 19. Algebra: Kvocients
 20. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 21. Algebra: Kombinatorika
 22. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 23. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 24. Algebra: Varbūtība
 25. Algebra: Ģeometriskā progresija
 26. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 27. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 28. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 29. Algebra: Nevienādību sistēmas
 30. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 31. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 32. Fizika: EMV un dzīvā daba
 33. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 34. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 35. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 36. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 37. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 38. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 39. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 40. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 41. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 42. Algebra: Summas formula