2579.1. Daļveida nevienādības

Atzīmē pareizo!

Dota kvadrātnevienādība \frac{6a-16}{a-9}\ge 2. Kuri no dotajiem skaitļiem apmierina nevienādību un ir tās atrisinājumu kopas elementi?

Vai nevienādība ir stingra vai nestingra?
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Nevienādības un to sistēmas
Apakštēma
Daļveida nevienādības

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 2. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 3. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 4. Ģeometrija: Riņķa līnijas garums, loka garums.
 5. Algebra: Vispārīgais loceklis
 6. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 7. Algebra: Kombinatorika
 8. Fizika: Visuma uzbūve
 9. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 10. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 11. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 12. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 13. Algebra: Daļveida nevienādības
 14. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 15. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 16. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 17. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 18. Algebra: Varbūtība
 19. Algebra: Kombinatorika
 20. Fizika: Transporta attīstība
 21. Algebra: Ģeometriskā progresija
 22. Algebra: Kvocients
 23. Algebra: Diference
 24. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 25. Algebra: Kvocients
 26. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 27. Algebra: Kvocients
 28. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 29. Ģeometrija: Simetrijas centrs, simetrijas ass, centrālā simetrija, aksiālā simetrija
 30. Algebra: Varbūtība
 31. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 32. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 33. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 34. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 35. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 36. Ģeometrija: Virsotne, šķautne, skaldne, prizma (taisna un regulāra), piramīda (arī regulāra), cilindrs, konuss, sfēra, lode.
 37. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 38. Algebra: Ekvivalence
 39. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 40. Algebra: Kvadrātnevienādības
 41. Algebra: Vienādojumu grafiks
 42. Fizika: Dažādu diapazonu EMV izmantošana