1408.1. Burts – mainīgais.

Uzraksti izteiksmi, izmantojot mainīgo!

Tēvs stundā pielasīja x sēņu grozus, bet dēls – par 3 mazāk. Cik sēņu grozu kopā pielasīja tēvs un dēls, ja abi sēņoja y stundas? Savelc mainīgos!
Klase:
7
Priekšmets
Algebra
Tēma
Vienkāršu algebrisku izteiksmju pārveidošana
Apakštēma
Burts – mainīgais

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Matemātiska izteiksme. Algebriska izteiksme.
 2. Algebra: Abscisu ass
 3. Algebra: Koordinātu sākumpunkts
 4. Algebra: Monomi daļas formā
 5. Algebra: Mainīgā vērtība.
 6. Ģeometrija: Leņķis, leņķa malas un virsotne, leņķa lielums, grāds – leņķa lieluma mērvienība
 7. Ģeometrija: Vienādsānu trijstūris, sānu mala, trijstūra pamats, vienādmalu trijstūris, nogriežņa vidusperpendikuls, sakarības starp leņķiem un malām trijstūrī
 8. Algebra: Lineārie vienādojumi ax + b = 0, kur a, b ∈ Q
 9. Algebra: Pakāpe ar negatīvu kāpinātāju
 10. Algebra: Monoma normālforma
 11. Algebra: Burts – mainīgais.
 12. Algebra: Monoms
 13. Algebra: Ekvivalentas nevienādības
 14. Algebra: Skaitliskās nevienādības un to īpašības.
 15. Algebra: Lineāras nevienādības ax + b > 0, kur a, b ∈ Q
 16. Ģeometrija: Leņķis, leņķa malas un virsotne, leņķa lielums, grāds – leņķa lieluma mērvienība
 17. Algebra: Neatkarīgais mainīgais (arguments) un atkarīgais mainīgais (funkcija)
 18. Algebra: Savstarpēji pretēji monomi.
 19. Algebra: Polinomu normālforma.
 20. Algebra: Burts – mainīgais.
 21. Algebra: Ordinātu ass
 22. Algebra: Lineāra funkcija y = kx + b
 23. Algebra: Burts – mainīgais.
 24. Algebra: Mainīgā vērtība.
 25. Algebra: Trinoms.
 26. Algebra: Skaitļa modulis
 27. Algebra: Polinomam pretējs polinoms.
 28. Algebra: Skaitliskās vienādības.
 29. Ģeometrija: Vienādas figūras, vienādi nogriežņi, nogriežņa garums, nogriežņa viduspunkts, attālums starp diviem punktiem.
 30. Algebra: Lineāras nevienādības ax + b > 0, kur a, b ∈ Q
 31. Algebra: Skaitliskās vienādības.
 32. Algebra: Abscisu ass
 33. Ģeometrija: Vienādsānu trijstūris, sānu mala, trijstūra pamats, vienādmalu trijstūris, nogriežņa vidusperpendikuls, sakarības starp leņķiem un malām trijstūrī
 34. Algebra: Izteiksmju identiska pārveidošana
 35. Algebra: Lineāra funkcija y = kx + b
 36. Algebra: Pieraksts –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 37. Ģeometrija: Trijstūris un tā elementi, leņķa pretmala un piemala, malas pretleņķis un pieleņķis trijstūrī. Trijstūra mediāna, bisektrise, augstums, trijstūra nevienādība.
 38. Algebra: Polinomam pretējs polinoms.
 39. Algebra: Līdzīgi monomi - monomi
 40. Algebra: Skaitļu normālforma
 41. Algebra: Saīsinātās reizināšanas formulas: summas un starpības kvadrāts;kvadrātu starpība.
 42. Algebra: Ordinātu ass