3213.1. Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums

Uzraksti atbildi!

Konstruē koordinātu plakni, atliec punktu A ( 5;-3), konstruē r.l. no šā punkta pret centru, nosaki diametru!
cm
Klase:
9
Priekšmets
Ģeometrija
Tēma
Ģeometriskās konstrukcijas
Apakštēma
Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Fizika: Visuma uzbūve
 2. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 3. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 4. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 5. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 6. Algebra: Variācija, kombinācija
 7. Algebra: Summas formula
 8. Ģeometrija: Simetrijas centrs, simetrijas ass, centrālā simetrija, aksiālā simetrija
 9. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 10. Fizika: Procesi zvaigznēs
 11. Algebra: Kombinatorika
 12. Algebra: Kvocients
 13. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 14. Fizika: Visuma uzbūve
 15. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 16. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 17. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 18. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 19. Algebra: Diference
 20. Fizika: Elektrisko slēgumu lietojums
 21. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 22. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 23. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 24. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 25. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 26. Ģeometrija: Virsotne, šķautne, skaldne, prizma (taisna un regulāra), piramīda (arī regulāra), cilindrs, konuss, sfēra, lode.
 27. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 28. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 29. Fizika: Ķermeņu elektrizācija un elektrizētu ķermeņu mijiedarbība
 30. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 31. Algebra: Diference
 32. Algebra: Nevienādību sistēmas
 33. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 34. Ģeometrija: Prizmas, piramīdas, cilindra, konusa augstums, pamats. Cilindra un konusa veidule
 35. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 36. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 37. Fizika: EMV un dzīvā daba
 38. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 39. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 40. Fizika: Dažādu diapazonu EMV izmantošana
 41. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 42. Algebra: Kvadrātnevienādības